Delegacja klubu złożyła wizytę Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu, Prezesowi "Gwda" spółka z o.o. w Pile , z podziękowaniem za sezon 2020, kolejny już rok wsparcia sponsorskiego dla naszego klubu. Dziękujemy!!!