Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, którego członkiem jest Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" Piła jest Organizacją Pożytku Publicznego. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć działalność naszego klubu 1% odpisem podatku dochodowego, to prosimy przy rocznym rozliczeniu PIT o zaznaczenie tego w odpowiednich rubrykach.

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

 

131. Numer KRS  0000137358

Wnioskowana kwota

132.                     zł,           gr

I. NOFRMCJE

UZUPEŁNIAJĄCE

133. Cel szczegółowy 1,5 %                      Działalność statutowa                                                                                                               Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda Piła

134. Wyrażam zgodę

135.

PLKS "Gwda" Piła w 30-letnim okresie swojego istnienia, zdobył największą liczbę medali         i punktów w odniesieniu do wszystkich dyscyplin sportowych w regionie pilskim. Lekkoatleci w tym okresie wywalczyli 6 medali w Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów oraz 140 medale w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym 9 w kategorii seniorów. Reprezentowali barwy narodowe Polski na wszystkich kontynentach świata m.in. w Australii, Chinach, Jamajce, Meksyku, Kanadzie, RPA, Egipcie. Otrzymane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zrzeszonej w PLKS "Gwda"

                                                                                                          Serdecznie dziękujemy