Urząd Miasta Piły
Starostwo Powiatowe w Pile
   Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
   Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
   Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pile
   Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie
     Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu 
   Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
   Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile
   Nadnoteckie Stowarzyszenie Sportowe w Pile
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile