W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka lekkoatleci pilskiej Gwdy wzięli udział w prezentacji organizacji działających w Pile na rzecz dzieci. Głównym motywem tej prezentacji była rola sportu w rozwoju dziecka.

 

Prezentacja ta została przedstawiona w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile. Była okazja by czołowi lekkoatleci tego klubu zaprezentowali film przedstawiający dorobek sportowy klubu w minionym sezonie. Były odpowiedzi na pytania zainteresowanych lekkoatletyką, dzieci . Część z nich deklarowała się przyjść na trening.

Przekazano też informacje o tym, że najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach lekkoatletycznych w programie „Lekkoatletyka dla Każdego”

Były też pytania ze strony rodziców dotyczące spraw organizacyjnych, finansowych i wychowawczych klubu. Podczas prezentacji klubowej wyeksponowano też baner Spółki Wodno-Ściekowej  Gwda, która już od kilku lat wspiera młodych lekkoatletów Gwdy, mając w ten sposób znaczący wkład w sukcesy sportowe klubu.