Lekkoatleci klubu sportowego PLKS GWDA Piła w uroczysty sposób obchodzili swoje 25- lecie w Hotelu Gromada w Pile. Mieli oni powody do świętowania klub bowiem zapisał się złotymi zgłoskami w historii pilskiego sportu w latach 1993-2018. Mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami,

wywalczyli  aż 170 medali w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych rozpoczynających się od młodzika, kończąc na seniorach. Zdobyli też aż 13 medali w Mistrzostwach Świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych. W tym okresie wywalczyli też największą liczbę punktów do Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego w odniesieniu do wszystkich klubów i dyscyplin sportowych w regionie pilskim. Lekkoatleci Gwdy wielokrotnie reprezentowali barwy narodowe Polski w ważnych imprezach światowych i europejskich między innymi w Mistrzostwach Świata Seniorów, Mistrzostwach Europy Seniorów, Pucharze Europy, Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów. Reprezentowali Polskę na wszystkich kontynentach m .in. w Australii, Kenii, Jamajce, Japonii , Stanach Zjednoczonych,  Kolumbii  i wielu innych krajach całego świata. Gwda miała swojego zawodnika, który wraz z kolegami z reprezentacji  narodowej ustanowił dwa rekordy Polski, jeden rekord Świata i Europy. Był nim Karol Grzegorczyk, dwukrotny mistrz Świata i mistrz Europy, specjalista w biegu na 400 metrów. Dwóch zawodników reprezentowało kraj na Akademickich Mistrzostwach Świata, byli to: Szymon Krawczyk i Kamil Kalka. W historii pilskiego klubu były lata (np. 2011r.) w którym lekkoatleci tego klubu wywalczyli aż 14 medali w Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych a w punktacji drużynowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zajęli 3 lokatę na 350 sklasyfikowanych klubów. Lekkoatleci Gwdy mają szczególna satysfakcje, że w jubileuszowym roku nadal reprezentowali wysoki poziom, zajmując w 2018 r w powiecie pilskim pierwsze miejsce w punktacji  Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego w odniesieniu do wszystkich dyscyplin sportu.

Na spotkaniu Starostwo Pilskie reprezentował członek Zarządu Powiatu Przemysław Pochylski a Prezydenta Miasta Piły -sekretarz Gminy Piła Roman Szarzyński. Podczas uroczystej Galii była okazja do zaprezentowania  działalności Klubu na przestrzeni  minionego ćwierćwiecza. Decyzją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przyznane zostały odznaczenia, które otrzymali prezes Klubu Czesław Pachowicz , trenerzy Zbigniew Łapacz , Przemysław Sobkowski oraz medaliści imprez światowych i europejskich: Karol Grzegorczyk, Andrzej Pasternak, Bartosz Kowalczyk i Magdalena Bachmatiuk. Wręczono również medale za Szczególne Osiągnięcia i Wkład w Rozwój  Kultury Fizycznej i Sportu  w Zrzeszeniu LZS Województwa Wielkopolskiego. W grupie tej znaleźli się: Przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Pile Wiesław Łoś, dyrektor MOSiR-u Dariusz Kubicki, Anna Kubiak, w przeszłości dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych w Starej Łubiance. Odznaczeni byli również współtwórcy Klubu z ramienia zawodników Adam Żukowski, Marek Wasilewski.  Prestiżowe zawodowe odznaczenie „Zasłużony trener PZLA” otrzymał trener Zbigniew Łapacz, który jednocześnie od początku istnienia klubu pełni  funkcję Kierownika Klubu. Charakterystyczne było to, że odznaczenie to wręczył,   trener tego klubu, również współzałożyciel klubu, jednocześnie przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trenerów oraz członek Centralnej Rady Trenerów PZLA dr. Ignacy Krzewiński  wraz z Prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Jackiem Biernackim

Na początku uroczystości była okazja do wręczenia nowo wybranym , obecnym na spotkaniu władzom, kwiatów oraz złożenia gratulacji przez prezesa Klubu Czesława Pachowicza dla Tadeusza Tomaszowskiego  wieloletniego posła na Sejm RP i aktualnie przewodniczącego Komisji ds. Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu, jednocześnie przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. W trakcie dyskusji wspominano o czasie, miejscu i okolicznościach powstania Klubu. Stało to sie  z inicjatywy trenerów  Ignacego Krzewińskiego , Zbigniewa Łapacza, Zenona Piątka  oraz prezesa Czesława Pachowicza. Najlepszym zawodnikom, trenerom, działaczom i zaproszonym gościom wręczone zostały piękne medale 25-lecia Klubu  a  było ich ponad 100. Długa była zwłaszcza lista zawodników zasłużonych w minionym ćwierćwieczu  , bowiem tylko samych medalistów Mistrzostw Polskich w Klubie było aż 70 zawodników. Czołówkę tworzyli  wspomniani medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy: Karol Grzegorczyk, Bartosz Kowalczyk, Andrzej Pasternak, Magdalena   Bachmatiuk     i mistrz Europy na 800 metrów Andrzej Zahorski.  W dalszej kolejności medale otrzymali reprezentanci Polski:   Kamil  Kalka, Adam Żukowski, Marcin Gill, Michał Bryndza, Krzysztof Sobkowski, Dominika Miszczak-Werhun, Magdalena Jaśińska, Szymon Krawczyk, Joanna Bemowska-Motor, Justyna Świerczyńska, Arkadiusz Drozdowicz, Sandra Szpott, Adrian Wyrzykiewicz.

Potem była bardzo długa lista medalistów Mistrzostw Polskich i rekordzistów klubu, którzy też mieli satysfakcje z wyróżnienia. Na uroczystości była okazja do podziękowań ,wręczenia  kwiatów, były  wystąpienia gości, podzielono też okazjonalny duży tort i przy nim wzruszające spotkania zawodników kilku pokoleń, wśród których było wielu znanych i cenionych dzisiaj osób m.in., dyrektorzy szkół, nauczyciele dziennikarze, biznesmeni.

Prezes klubu Czesław Pachowicz,  wiceprezes Ignacy Krzewiński i kierownik klubu Zbigniew Łapacz wszystkim obecnym gratulowali, składali serdeczne Życzenia Noworoczne, zapraszając na kolejne, nie mniej bogate w  sukcesy, urodziny klubu.