Regulamin Mityngu Kwalifikacyjnego PLKS Gwda

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI

 1. I. Organizator
 • PLKS Gwda Piła
 1. II. Współorganizator
 • Urząd Miasta w Pile
 • Starostwo Powiatowe w Pile
 • MOSiR w Pile
 • Gwda Spółka z o.o.
 • III. Termin
 • 26.05.2018r. godzina 1630  (sobota)
 1. IV. Miejsce
 • Stadion MOSiR, Piła ul. Żeromskiego 90
 1. V. Konkurencje
 • Kobiety: 100m, 200m, 300 m, 400m, 600m, 800m, 1500m,3000m, 100ppł, wzwyż, w dal, trójskok, kula, oszczep, dysk
 • Mężczyźni: 100m, 200m, 300 m, 400m, 800m, 1000m , 1500m, 3000m, 110ppł, wzwyż, w dal, trójskok, kula, oszczep, dysk
 1. VI. Uczestnictwo
 • Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim oraz obustronnym numerem startowym
 • Zgłoszenia
 • Zgłoszenia tylko w elektronicznym systemie www.domtel-sport.pl do dnia 24.05.2018 godz. 1500
 • Opłata Startowa
 • Opłata startowa wynosi 10zł za osobostart. Zgłoszenia w dniu zawodów 15zł
 1. IX. Zasady udziału
 • Wszystkie konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas, z wyjątkiem 100 m
 • W konkurencjach rzutowych i biegach płotkarskich obowiązuje sprzęt właściwy dla danej kategorii wiekowej
 • Startujących ubezpiecza zgłaszający – podstawa prawna Dz. Nr 25 poz. 7 z dnia 6.03.1996r.
 • Na koronie stadionu prowadzona będzie sprzedaż ciepłych produktów spożywczych